CEFE Treninzi


CEFE treninzi

CEFE treninzi, kursevi se organizuju u skladu sa potrebama klijenata, sa ciljem da se unapredi lični i profesionalni razvoj zaposlnih, menadžera, preduzetnika. CEFE metod budi kreativnu energiju pojedinaca i taj potencijal usmerava u pravcu razvoja biznisa i unapređenja veština. Proces učenja CEFE metodologijom zasniva se na četiri dimenzije: znanju, stavovima, veštinama i navikama. Naš pristup u radu ogleda se u pružanju visoko kvalitetnog sadržaja uz metode iskustvenog učenja, simulacije tržišta, studije slučaja, vežbe uloga, praktičnih vežbi.

U zavisnosti od potreba klijenata kursevi mogu biti otvoreni i korporativni.

• Standardni CEFE program u trajanju od 15 dana (3 x 5 dana). Program seminara prikazan je na sledećim CEFE stepenicama.


• CEFE turizam
u trajanju od 6 dana (3 x 2 dana). Ovaj program namenjen preduzetnicima koji žele da otvore pansione i vide sebe kao deo turističke ponude. Program takođe prati CEFE stepenice prilagođene oblasti turizma.

• CEFE Agrobiznis

• Finansije za nefinansijske menadžere
(2 dana)

• Poslovna komunikacija i poslovni kodeks
(2 dana)

• Veštine pregovaranja
(1 dan)

• Event menadžment
(1 dan)

• Team building

• Prodaja

• CEFE specijal.
Ovo su različiti programi čije trajanje zavisi od potreba klijenta. Oni takođe prate CEFE stepenice, ali se usredsređuju na oblasti koje klijent smatra najznačajnijim za razvoj preduzeća.
 

   

Copyright © CEFE Srbija. All rights reserved.

                                                                                                                                     Web development | dusicavuk@yahoo.com